De mentorversie van het Media Rijbewijs bestaat uit vijf klassikale lessen over mediawijsheid. Aan de hand van praktische online en offline opdrachten leren leerlingen internet & sociale media veilig en slim te gebruiken.

De lessen wordt ondersteund door een digitale leeromgeving voor leerlingen en docenten.

De leerdoelen van de mentorlessen zijn:

  • Leerlingen overzien de mogelijke gevolgen van berichten op sociale media;
  • Leerlingen leren zichzelf te beschermen op internet;
  • Leerlingen maken afspraken over online omgangsvormen;

Lees hier meer over de inhoud van de lessen

Duur & Doelgroep

De mentorversie bestaat uit vijf lessen van 50 minuten. De lessen zijn bedoeld voor leerlingen in de onderbouw. Er is een variant voor het vmbo en voor havo/vwo.

Aanvullend zijn er twee optionele verdiepende lessen over ‘Seks op internet’ en ‘Online pesten’.

Benodigdheden

Om de lessen goed te kunnen doorlopen zijn de volgende digitale middelen nodig:
– Beamer/scherm of digibord met geluid en internetverbinding voor mentor;
– Een computer/laptop of tablet met internetverbinding voor elke leerling.

Kosten

Aan de methode zijn kosten voor de mentoren en de leerlingen verbonden:

Licentie per docent: € 120
Toegang per leerling: € 6

 

Mentoren die de lessenreeks willen gebruiken nemen een licentie af. De mentoren krijgen hiermee toegang tot de digitale leeromgeving voor docenten. Hierin staan de opdrachten voor leerlingen en de bijbehorende lesbrieven, handleidingen en werkbladen. Tevens heeft de mentor de beschikking over een leerlingvolgsysteem.

Voor leerlingen wordt betaald voor toegang tot de opdrachten en toetsen in de digitale leeromgeving.

NB. De opdrachten en het bijbehorende lesmateriaal worden 2 maal per jaar geupdatet zodat altijd met actueel materiaal wordt gewerkt.

Optionele training voor mentoren

Indien gewenst, kunnen mentoren de bijpassende ‘Teach the Teacher’ training volgen. In deze training wordt de digitale omgeving uitgelegd en worden de inhoud en opdrachten van de lessen doorlopen en geoefend.

Meer informatie

Download de folder ‘Media Rijbewijs’ of vraag een proeflicentie aan.

U kunt ook direct contact met ons opnemen: 020 – 260 24 65

Bewaren