Het Media Rijbewijs bestaat uit tien klassikale lessen over mediawijsheid en digitale vaardigheden. De lessen worden ondersteund door een digitale leeromgeving. Leerlingen gaan, individueel en groepsgewijs, aan de slag met praktische online en offline opdrachten. De methode is ook te gebruiken op tablets.

De eerste vijf lessen betreffen mediawijsheid thema’s: het veilig en slim omgaan met internet en sociale media. De laatste vijf lessen betreffen digitale vaardigheden zoals online informatie zoeken, een website bouwen en online presenteren.

Er is ook een mentorversie van het Media Rijbewijs, deze betreft vijf lessen over mediawijsheid.

De lessen van het Media Rijbewijs zijn gebaseerd op de competenties zoals beschreven in het Competentiemodel Mediawijsheid van Mediawijzer.net.

Variant voor VMBO en HAVO/VWO

Beide versies kennen een variant voor leerlingen van het VMBO en voor leerlingen HAVO/VWO. Hieronder staat de inhoud van de lessen voor het VMBO beschreven. De variant voor HAVO/VWO kent andere accenten: deze lessenreeks gaat dieper in op de lesstof van kritische begripsvorming (les 1). Tevens krijgen deze leerlingen aanvullende theorie en verdiepende opdrachten, waaronder het schrijven van een blog.

Inhoud lessen

 Les 1 : Digitale media en de gevolgen

In deze les wordt gekeken naar de werking van internet &  sociale media en de impact van (gedrag op) deze media in positieve en negatieve zin. Aan de hand van aansprekende voorbeelden worden de leerlingen geprikkeld om na te denken over het bereik en de gevolgen van berichten op sociale media. Tot slot wordt aandacht besteedt aan verslaving aan sociale media.

Les 2 & 3: Veilig internetten

In deze lessen wordt aandacht besteed aan veilig internetten: hoe bescherm je jezelf op sociale media en hoe ga je om met vervelende ervaringen als grooming, hacken en online pesten. Er worden tips gegeven over online privacy en wordt in het bijzonder ingegaan op sexting: versturen van seksueel getint materiaal via de mobiele telefoon.

 Les 4 & 5: Slim internetten & afspraken maken met de klas

In deze lessen onderzoeken we of je op sociale media kan plaatsen wat je maar wilt? Aan de hand van casus gaan leerlingen met elkaar hierover in gesprek. Er worden afspraken gemaakt over gebruik van sociale media onderling. Leerlingen maken hier een poster over.

Les 6: OLeerlingen aan de slag met Social Media Rijbewijsnline informatie zoeken

De werking van zoekmachines word toegelicht en leerlingen krijgen tips voor online zoeken. Aan de hand van het Stappenplan Zoeken op Internet gaan leerlingen gaan aan de slag met zoekopdrachten.

Les 7 & 8: Zelf media maken

Hoe laat je jezelf positief zien op internet? Leerlingen worden ervan bewust gemaakt dat zij doelen kunnen bereiken door internet gericht te gebruiken. De leerlingen leren hoe een website is opgebouwd en maken vervolgens hun eigen website.

Les 9 & 10: Reflectie en presentatie

Het presenteren van schoolwerk is een belangrijke vaardigheid in de schoolcarrière van een leerling. Digitale media biedt voldoende mogelijkheden om dit op een creatieve en visueel aantrekkelijke manier te doen. In deze les maken de leerlingen een online presentatie in Prezi over het veilig en doelgericht gebruik maken van sociale media en internet.

Bewaren